Skip links

Forskning

Har du lyst at dykke ned i den efterhånden omfattende forskning på området og konklusioner på hvordan naturen påvirker… sundheden og trivsel,  skabende arbejde, og om naturen har et helende virke. Her et par udvalgte links:

(Artikel… kunstnerisk forskning ) Meget fin artikel af Rikke Hammer, Journalist fra Urban..om det væsentlige i at imødekomme og transformere verden gennem sansning, nærvær og kreativitet! og om seminaret “Performance landscapes laboratorium”jeg deltog i januar 2023: Metropolis’ Performing Landscapes Laboratorium åbnede for væsentlige indsigter i kunstneriske potentialer – Iscene

 

Forskning om naturens indvirkning på kreativitet, tryk på: https://videnskab.dk/kultur-samfund/naturen-kan-gore-dig-kreativ  Studiet er lavet med professor i Green Space Management på Københavns Universitet Cecil Konijnendijk, og det er publiceret i Urban Forestry & Urban Greening. Tryk på: ” The impact of nature on creativity – A study among Danish creative professionals – ScienceDirect ” 

 

Forskning i FLOW tilstande i naturen  og i kreativ processer: Begrebet flow er af den ungarske-fødte, amerikanske psykolog Mihaly Csikszentmihalyi, formuleret som en koncentreret tilstand af opslugthed i forbindelse med en oplevelse eller aktivitet, ingen fornemmelse for tid.. Flow betragtes som den tilstand, hvor læring foregår mest meningsfuldt, intensivt og grundlæggende. Naturen er et rum, hvor flow-oplevelser særdeles hyppigt er til stede. FLow kan også opstå i samarbejdet i en gruppe ; tryk på: naturpaedagogik.dk

 

Simon Høegmark, fra VINATUR, stedet hvor jeg har taget min naturteapeutiske uddannelse ), har i 2022 fået godkendt en PH.D afhandling på Institut for psykologi på SDU, om en af deres projekter, “Vildmandskurset”. Et naturbaseret rehabiliteringsforløb for mænd med mentale sundhedsproblemer og langvarige fysiske sygdomme. Afhandlingen indeholder VINATURS udviklede metode og med beskrivelse af teorierne bag ( overvejende fra evolutionsspykologien ), resultaterne af naturterapien m.m

tryk på: Ph.d_thesis_Simon_H_egmark.pdf (sdu.dk)

 

Forskning fra friluftrådet om sammenhæng mellem sundhed, trivsel og natur, tryk på :” https://www.friluftsraadet.dk/vi-arbejder/friluftsliv-folkesundhed/sund-naturen ” Friluftrådet har bla haft en 3 årig lang forskningsundersøgelse fra 2017 – 2020, med 2000 borgere med forskellige baggrunde og udfordringer fordelt på 10 kommuner . Kort kan jeg fortælle at rapporten fra undersøgelsen og forskningen  konkluderer at: “Alle de borgerne, der har deltaget i evalueringen, oplever at have fået nye kompetencer under friluftsforløbene, hvilket har styrket deres oplevede sundhed og trivsel. Flere kronikere fremhæver, at de har været i stand til at gennemføre forskellige friluftsaktiviteter, hvilket har givet dem mod på at udfordre sig selv i andre kontekster. Borgere med stress, angst og depression har opnået en større selvforståelse og fået konkrete redskaber til at håndtere udfordringer i hverdagen. På baggrund af disse faktorer konkluderes det, at de deltagende borgere generelt har opnået en øget livsglæde. Derudover har størstedelen af borgerne oplevet at have fået en samhørighed til den gruppe, de har været en del af. De er blevet en del af et ligeværdigt fællesskab, hvilket har øget deres oplevede trivsel. Særligt for målgruppen ensomme ældre har denne nye samhørighed haft en mærkbar effekt”

 

I Japan er skovbadning ( at bade i sanseindtrykkene fra skoven ) en anerkendt del af den medicinske praksis, og læger ordinerer decideret skovbesøg som medicin. Konceptet blev udviklet i 1980’erne og hedder Shinrin-yoku. tryk på: “https://www.mynewsdesk.com/dk/verdensskove/pressreleases/skovbadning-er-godt-for-helbredet-2835239″

 

Jørgen Høher (…meditativ forskning), leder og underviser på kursuscenteret Munach, for undervisning i meditation og bevidsthed, hvor jeg har modtaget undervisning. Tryk på: Om meditation | Munach