Skip links

Virksomheder

“NATURFORBUNDET – og i udvikling”.

.
NATURFORBUNDET – og i udvikling” er et forløb hvor med tid til at undersøge- og at etablere et dybere forhold til natur. Jeg vil præsentere flere af de indgange til natur, der ligger mig nær. Og du vil deltage i aktiviteter og øvelser der forbedrer din kontakt til natur og blive klogere på at blive naturforbundet. Kan ske du finder den indgang der lige passer dig eller at de til sammen giver dig en ny forståelse af natur.

Gennem kontakt med natur, kommer du i kontakt med mere nærvær, et naturligt flow, mulighed for at få glæde af naturens iboende udviklingspotentiale i dit arbejde og liv og finde løsninger i synk med natur.

Der bliver tid til at reflektere over dine oplevelser på dagen, for dig selv og blive inspireret i udveksling med de andre deltagere og mulighed for at tage øvelserne med hjem, øve og erfare mellem møde dagene med 2 ugers til en måneds mellemrum. Forløbet foregår i en skov nær jer.
.
.
Hver gang vil indeholde:

Oplæg om månedens emne, øvelser og aktiviteter ifm dette, refleksioner, sanse- og nærværs øvelser, kropslig bevægelse.
.
Emner:
.
1. dag: Aktiviteter i skoven som skærper de fysiologiske sanser: synssans, høresans, smagssans, følesans. Sansning som indgang til natur.
.
2. dag: Sans for nærvær, tilstedeværelse. Øvelser og aktiviteter der skærper nærvær. Nærvær som indgang til natur.
.
3. dag: Sans for bevægelse. Bevægelse som indgang til natur. Øvelser og erfaring med bevægelse som indgang til natur
.
4. dag: Kultur – Natur. Oplæg om medfødt viden og tillært viden. Øvelser og refleksioner omkring dette
.
5 dag: Naturens bevægelse og udvikling. Kreative processer. Naturens iboende udviklingspotentiale. At finde løsninger gennem naturen.
.
6. dag:. Vi er natur. I fælleskab med alt levende. Kollektiv bevidsthed. Medfødt viden
.
.
Du medbringer et siddeunderlag, tøj der passer til årstiden og vejret , en notesbog, vanddunk, en termokande med kaffe/ te, kop. Frokostordning kan aftales
.
Forløbet afholdes i en skov nær jer.

For en gruppe på min 8 og max 15 personer, 30 timer, ialt 42.200 kr
.
Pris pr. person for forløbet mellem 5 –  7 personer, 30 timer, 4800 kr.

Vi du tilmelde din gruppe eller har du spørgsmål så ring til mig på tlf 30274991 eller send en mail til bentebomail@gmail.com eller få mere info på siden her på “om NATUREMOVES”, “Baggrund” og “Referencer”

Indbetaling på konto: reg 2275 konto 3485897738, skriv firmanavn og “naturforbundet”

.

,

.

.

Naturforbundet i en kreativ praksis

 

På denne 2 dages workshop får du muligheden for at undersøge og styrke din kontakt til natur og god tid at afprøve en kreativ praksis i skoven.
.
Når du styrker din forbundethed med natur ..
bliver dit naturlige fundament mere stabilt og stærkt.
Du kan bedre mærke dig selv og udtrykke dig selv.
Det bliver lettere for dig at finde nærvær, flow, kreativitet og retning i livet.
Man kan passe bedre på natur, når man er i kontakt med den
.
Er du naturforbundet i en kreative praksis,
Får du inspiration fra områder med mere overblik, der ligger udover din personlige sfære og muligheden for et dybere funderet udtryk i dig.
Du vil opleve dig som en del af natur, i et fælleskab- og i proces, i bevægelse med alt andet levende.
Du har fremadrette mulighed for at udarbejde løsninger der er i synk med natur og kunne skabe mere sammenhæng
.

Natur og kreative processer har meget tilfælles. Ligesom kreative processer har naturen en bevægelse, en transformation, retning mod vækst og udvikling ift helheden. Man kan kalde det naturens iboende udviklingspotentiale

.
Indhold:
I workshoppens første del vil vi vandre og pletvis lave øvelser i skoven, inspireret af min naturterapeutiske praksis, der vil skærpe din kontakt til natur. Aktiviteterne og øvelserne vækker dine sanser ( dufte, smage, høresans ) dit nærvær og din kontakt til kroppen.
I den anden og kreative udøvende del, tager vi først udgangspunkt i din oplevelse af natur og du undersøger om du kan give det et fysisk kreativt udtryk.
Jeg vil efter behov understøtte den bevægelige kreative proces og dens muligheder i skoven med fokuspunkter og flere konkrete kreative opgaver.
Og ellers bliver der givet plads til undersøgelsen af dit forhold til natur, den kreative proces og dit konkrete udtryk herfra.
.
Der vil være fælles udveksling, refleksioner , fælles frokost, kaffe/te pause.
.
Praksis:
Medbring et siddeunderlag, tøj der passer til dagen og vejret, en notesbog og skriveredskab, vanddunk, en termokande kaffe/ te, kop. Sørg for at din bagage ikke kommer til at begrænse din bevægelsesfrihed.
Frokost ordning aftales nærmere
Kl 9.30 – 16.30 begge dage, i en skov nær jeres bopæl.
Programmet tilpasses jeres gruppe.
Pris: 19.200 kr for en gruppe med max 12 deltagere
.
1 dages workshop: Programmet kan tilpasses til en dag. Pris: 10.800 kr
.
Spørgsmål og tilmelding:
bentebomail@gmail.com og på tlf 30274991 eller læs mere info på siden her.
.
Indbetaling på reg: 2275 konto 3485897738 med firmanavn og skriv “kreativ praksis”
.