Skip links

Om NATUREMOVES

Jeg er optaget af kreative processer, natur og af naturforbundethed.

Jeg er optaget af menneskers generelle mangel på kontakt til natur og vores manglende evne til at skabe nogle miljøer og løsninger, der er i synk med natur. Og hvordan det påvirker vores sundhed, trivsel, kontakt med os selv, vores medfødte selvregulerende kompetencer og evne til at passe på vores planet.

NATUREMOVES afholder workshops i naturen med aktiviteter som involverer sanserne, nærvær, fysisk udfoldelse og en kreativ praksis. Aktiviteterne er virksomme redskaber til at åbne eller forbedre kontakten til natur, som vi selv er en dal af. NATUREMOVES hjælper med at genfinde naturforbundethed og  kontakten til naturens iboende udviklingspotentiale.

Jeg har selv forholdt mig til natur gennem min barndom, bla gennem spejderbevægelsen både som smutte og senere som spejder leder, gennem moduler på friluftvejleder uddannelsen, en grunduddannelse i naturterapi og gennem et liv i bevægelse og udvikling med et dybdegående kendskab til nærvær, flow tilstande og energibevidsthed , gennem flere årtiers tilknytning til et uddannelsescenter i meditation. Og naturligvis gennem mit arbejde i NATUREMOVES

Jeg har også en faglig baggrund med kreative processer gennem min uddannelse på Designskolen i Kolding og på Kunstakademiet i Amsterdam, men er mest optaget af kreative processer, der er meget lig med hvordan naturen bevæger sig, transformerer og udvikler sig. En mere sanselig og nærværende tilgang til proces og læring.

Natur og kreative processer har meget tilfælles. Ligesom kreative processer har naturen en retning og bevægelse, en transformation, en vækst og udvikling. Kender du ikke til ideudvikling eller kreative processer, men bare er i kontakt med natur og med dens måde at bevæge og udvikle sig på, vil du automatisk i dine aktiviteter kunne finde bæredygtige løsninger i synk med natur.

.

Udover at naturen har en bevægelse mod vækst og udvikling, har den også i sig et nærvær, en tilstedeværelse i det der er lige nu. Det er det man i menneske munde kalder meditation. Og er du tilstede i det der er lige nu, uden at ville noget bestemt ( ego-et har tit planer og noget det vil ), kan man bedre lytte og mærke retningen og bevægelsen i sin natur, som foregår med mere overblik og sammenhæng, end du sandsynligvis har i din personlige sfære og hverdagsbevidsthed.

Natur er tilgængelig for alle og en kvalitet, en struktur og viden vi er født med, men nogle gange skal kontakten til den genopfriskes i bevidstheden. Pga af vores praktiske natursyn, strukturer i vores kultur, farvning i opvæksten, som ikke nødvendigvis afspejler eller arbejder sammen med natur, måske ligefrem er en modsætning hertil-, kan man miste eller glemme sin naturforbundethed. Manglende kontakt med sin natur, kan give en følelse af fravær af sammenhæng, retning og mening.

Vores moderne natursyn og tilgang til natur skal revurderes, udvides og opdateres. Mennesker, alt levende, vores planet lider under det nuværende og praktiske natursyn. Ønskeligt at få naturforbundethed på skoleskemaerne.

Det er min overbevisning, at naturen også har brug at vi forbinder os med den, er i sammenhæng med den. At vi forholder os til naturen på en dybere måde, udover den naturvidenskabelig måde. En mere sanselig måde at forbinde sig med- og forstå naturen. Det er muligt, også mere naturligt, at forbinde sig med natur via vores sanser, gennem nærvær, igennem krop og kreativitet. Set herfra, er det at være naturforbundet ikke noget man kan læse eller tænke sig til, det er noget man skal sanse og mærke.

 

 

Naturen er vores oprindelige grundlag og hjem, habitat vi igennem tusinder af år har lært at aflæse, navigere og overleve i bedst muligt i gennem tiderne. Natur har været tilstede, gennem ”alle tider”, også før mennesket. En meget gammel ”dame” med stor ”arbejdserfaring” og et indbygget udviklingspotentiale. Hvis vi mennesker bliver bedre til at mærke vores ophav, lytte til vores medfødte natur, kan vi få meget mere glæde af naturens berøringsflader, bla i tidløsheden, nærværet og det kollektive felt, overblikket i den, genkende strukturer i balance og sammenhæng, være bedre til at kunne hele os selv og kreere strukturer og løsninger omkring os, der arbejder sammen med og understøtter natur.

Gennem en god kontakt til natur er det også lettere at få en mere ægte kontakt- og udveksle på et dybere plan- med andre mennesker. Vi har alle naturen tilfælles, uanset opvækst, uddannelse, kultur og religion.

Den konkrete omgivende natur, husker os på vores egen natur. Derfor afholdes mine fleste workshops i naturen. Naturen er for mig at se det stærkeste og smukkeste værktøj til at finde ind til mere balance og sundhed, mere dybde og sammenhæng, selvbevidsthed, finde retning og naturlig udvikling, at være i fælleskab- og i proces sammen med alt andet levende.

Referencer