Skip links

Om NatureMoves

Det er ret vildt. Vi er fra naturens side født med en instinktivitet, en evne til bevægelse mod vækst og udvikling. Vi har også med os en fornemmelse for at skabe balance, en evne til at være nærværende og at være empatiske. Det er bare nogle af de medfødte kompetencer, vi har med os og som vi som art har udviklet gennem mange tusinder af år for at mestre livet så godt som muligt i naturen, Historisk set har mennesket i 99 % af vores tidslinie haft naturen som vores levested. De nedarvede og medfødte kompetencer kan dog godt gå i glemmebogen eller ligefrem blive modarbejdet i vores nutidig livsførelse. Den konkrete omgivende natur gør at vi bedre “husker” vores egen natur, vores ophav og medfødte kompetencer igen.

Naturen er for mig at se, det stærkeste og smukkeste værktøj til at finde ind til mere livskvalitet, dybde, selvbevidsthed og en naturlig udvikling mod vækst og balance, kreativitet, helhed og kontakt til mening. Natur er tilgængelig for alle og er ikke en mental øvelse at forstå.. Og igennem kontakt til natur, får vi også kontakt til vores medmennesker på et dybere plan, udenfor en tillært kultur og tillærte meninger. Alle mennesker har det samme oprindelige grundlag, natur.

Jeg vil gerne et spadestik dybere i naturen, forbi den naturvidenskabelige tilgang og kontakten til den romantiske udgave eller den mere oplevelses prægede tilgang til naturen i en kano eller på mountainbike. Jeg er interesseret i at træde ind i et større rum, hvor naturen har autoriteten og er grundlaget, hvor jeg kan se mig selv som natur , hvor liv, bevægelse, udvikling, instinktivitet, sollys, nærvær har teten og sætter dagordenen. I dette” rum” er der et større overblik og et bedre udsyn end fra hverdags bevidstheden, man kan tale om en større bevidsthed.  Bevidstheden / det større “rum” kan nemmere findes gennem brug af  sanserne, kropsbevidsthed, leg, kreativitet og meditation, som benyttes i naturterapien. Kontakten til vores kollektive oprindelighed gør det nemmere at se personlige begrænsninger på en anden og mere overskuelig måde. Og ting som er bundet til emotionalitet, kan man se mere nøgternt på. Det gør mulighederne større for at at komme fremad og udvikle sig , tage mere præcise beslutninger, være bedre tilstede i livet og finde retning, slippe jeget mere og opdage at vi er forbundet og i en bevægelse med alt levende i det samme oprindelige grundlag, natur.

Kan naturen give et nyt udgangspunkt for skabende arbejde, kreative arbejdsprocesser og udvikling?
JA, det er muligt at finde inspiration og et skabende drive et dybere sted end hvor den jeg-mæssige ambition og mentale aktivitet befinder sig. Et sted hvor du ikke skal stramme dig an, presse på, gå i tænkeboks eller få noget fra hånden, men et udspring og en bevægelse i dig der har et større overblik, sans for helhed, sammenhæng og en fremaddrift mod udvikling. Og er mere i synk med natur. Den skabende kraft er knyttet til vores natur, vi er født med denne skabende evne og kvalitet. Vi kan registrere skaberkraften på fuld udblæsning i den konkrete natur om foråret, hvor alt liv vågner, spirer og udvikler sig. Naturen er også på det seneste blevet inspiration for fantastiske designs til menneskers hverdag, der løser problemer, udviklet af naturen gennem millioner af år.

Er man interesseret i at blive inspireret og finde det skabende drive fra natur, kan du øve dig i at være i natur og blive bedre til at samarbejde med natur, bla gennem aktiviteter i naturen hvor man åbner for sanser, er tilstede i fysikken, i det legende, og i nærvær. Og bagefter inddrage oplevelsen i et konkret stykke arbejde.
NatureMoves kan hjælpe med at danne gode rammer til en mere præcis oplevelse af natur og at understøtte deltageren i den skabende proces

Læring på forløbene foregår mest igennem nysgerrigheden, sanseligheden, gennem nærværet og i åbenheden i at gøre. Jo mere deltageren  kan være tilstede og udføre den enkle aktivitet med indlevelse, jo mere flow og udbytte.

Forskning påpejer at “flow-tilstande” opstår hyppigere, når vi opholder os i naturen og at flow-tilstande giver ideelle muligheder for trivsel, læring og udvikling. (se mere på siden “forskning”)

NatureMoves tager skridtet fra at være beskuer og forbruger af naturen, til at opfatte os som en del af naturen, at kunne identificere os selv med natur. Vi er natur. Kontakten til vores natur, får det mest væredygtige, livsduelige og kreative frem i os, en bedre fornemmelse for bevægelse mod vækst og udvikling, og forbundethed med alt levende

Bedste hilsner Bente v.NatureMoves

Referencer