Skip links

Baggrund

Jeg er 53 år, bor på Djursland med en skov som nabo.

Jeg er oprindelig uddannet designer på Designskolen i Kolding med en overbygning på Kunstakademiet Gerrit Rietveld i Amsterdam. Jeg har gennem mange år arbejdet som udøvende kunstner og som underviser i kreativ udfoldelse og kreativ arbejdsproces, bla på Snoghøj højskole.

Jeg har også arbejdet som projektmedarbejder i sundhedsfremmende projekter ifm forskning v. Århus Universitet, i Norddjurs kommune og som selvstændig.

Jeg har taget moduler på friluftsvejlederuddannelsen på Ålborg Universitet og DGI Karpenhøj Naturcenter, og har en grunduddannelse i naturterapi fra ”VINATUR”.

Og så har jeg 30 års erfaring med meditation og personlig udvikling, som bla har givet mig et dybdegående kendskab til nærvær, flow tilstande, energibevidsthed. Jeg har modtaget undervisning i meditation og bevidsthed v. Jørgen Høher.

Jeg er optaget af kreative processer der er meget lig med hvordan naturen bevæger sig, transformerer og udvikler sig, generelt i naturens iboende udviklingspotentiale.

Jeg er optaget af menneskers generelle mangel på kontakt til natur og vores manglende evne til at skabe nogle miljøer og løsninger, der er i synk med natur. Og hvordan det påvirker vores sundhed, trivsel, kontakt med os selv, vores medfødte selvregulerende kompetencer og vores evne til at passe på vores planet.

Naturemoves blev oprettet i efterår 2020

LinkedIn